kiem-duyet-noi-dung-facebook-la-nghe-nguy-hiem-showbizvn-2232019

Kiểm duyệt nội dung Facebook là nghề nguy hiểm

22/03/2019   11:50

Cựu Giám đốc an ninh của Facebook cho rằng những người kiểm duyệt nội dung mạng xã hội cần được bảo vệ và nhận nhiều hỗ trợ hơn nữa.

Showbizvn - Thế giới sao