Noo Phước Thịnh đã “cháy” hết mình với 5 bản hit trong minishow của chương trình Âm nhạc và Bước…