Nguyễn Hải Dương thừa nhận mình là kẻ trực tiếp sát hại cả 6 người trong gia đình ông Lê Văn…