*
*
*
KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghiTìm thấy96biểu ghiTiếp tục tìm kiếm : Mọi trườngNhan đềTác giảNhà xuất bảnTừ khoáBBKDDCLOCUDCTiêu đề đề mụcNgôn ngữQuốc giaTùng thưChuyen_nganh_luan_anNLMOAI SetNguồn tríchSố nguồn tríchNăm xuất bản

1 2 3 4 Hiển thị: ISBDĐơn giản
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Căn cứ hoãn phiên tòa dân sự phúc thẩm từ quy định của bộ luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của bộ luật tố tụng dân sự / Đào Sỹ Hùng, Nguyễn Minh Hằng . – 2012. – Nguyễn, Minh Hằng // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2012, Số 9, tr.14-20
2 Công tác tổ chức nhà nước 6 tháng đầu năm 2005 ở tỉnh Bình Phước / Nguyễn Minh Hằng . – 2005. – // Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, 2005, Số 6, tr.43-44
3 Trách nhiệm cung cấp chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Minh Hằng, Lê Thị Hồng Nhung . – 2014. – Lê, Thị Hồng Nhung // Nghề luật, Học viện tư pháp, 2014, Số 4, tr.29-33 // Nghề luật, Học viện tư pháp, 2014, Số 5, tr.29-33
4 101 câu hỏi – đáp về công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) / Nguyễn Minh Hằng <...v nh ng kh> . – Tp. Hồ Chí Minh, 2016. – 298tr. ; 21cm. – Hà, Công Anh Bảo, TS., Biên soạn Nguyễn, Ngọc Hà, TS., Biên soạn Nguyễn, Trung Nam, ThS., Biên soạn Trần, Thanh Tâm, ThS., Biên soạn Võ, Sĩ Mạnh, TS., Biên soạnThông tin xếp giá: A17110009930-A17110009939, B17110006604-B17110006609, B17110006612-B17110006615
5 Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời – Trao đổi từ quy định của bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Minh Hằng, Hà Văn Nâu . – 2011. – Hà Văn Nâu // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2011, Số 3, tr26-34
6 Bàn về khái niệm chứng cứ trong luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Minh Hằng . – 2005. – // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2005, Số 2, tr.47-48,50
7 Bàn về quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ cung cấp chứng cứ trong tố tụng dân sự / Nguyễn Minh Hằng . – 2004. – // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2004, Số 5, tr.35-38
8 Bàn về thẩm quyền của tòa án tại điều 32A bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung / Đào Sỹ Hùng, Nguyễn Minh Hằng . – 2014. – Nguyễn, Minh Hằng, TS // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2014, Số 11, tr.51-56
9 Bàn về thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành / Nguyễn Minh Hằng, Bùi Nguyễn Phương Lê . – Bùi, Nguyễn Phương Lê // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2020, Số 07, tr. 27-33
10 Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự / Nguyễn Minh Hằng . – 2017. – // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2017, Số 13, tr. 22 – 29
11 Bất cập trong pháp luật trong ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và một số đề xuất / Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Hải Yến . – // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2019, Số 3 (324), tr. 43 – 47
12 Bình luận những điểm mới trong bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 / Nguyễn Thị Hoài Phương (chủ biên) . – Tp. Hồ Chí Minh, Hồng Đức, 2016. – 793 tr. ; 24cm. – Đinh, Bá Trung, Th.S Lê, Trường Sơn, TS Nguyễn, Hải An, TS Nguyễn, Minh Hằng, PGS.TS Nguyễn, Văn Tiến, TS Phan, Nguyễn Bảo Ngọc, Th.S Trần, Anh Tuấn, PGS.TSThông tin xếp giá: A16110008854, A16110008855, A16110008857-A16110008862, B16110005504-B16110005515
13 Bình luận về vụ án giải quyết tranh chấp thừa kế theo di chúc miệng / Nguyễn Minh Hằng . – 2019. – // Nghề luật, Học viện Tư pháp, 2019, Số 2, tr. 72-77
14 Bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị hủy và có tồn tại giao dịch thay thế theo Công ước Viena năm 1980 / Nguyễn Minh Hằng, Lê Như Ý . – 2017. – Lê, Như Ý // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2017, Số 7 (110), tr. 11 – 18
15 Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế 2004 / Dịch Nguyễn Minh Hằng, Đào Thị Thu Hiền; Hiệu đính Đỗ Văn Đại . – Hà Nội : Tư pháp, 2010. – 638tr.

Bạn đang xem: Nguyễn minh hằng

Xem thêm: Năm Sinh Và Tiểu Sử Đầy Đủ Nhất Về Nghệ Sĩ Hài Trường Giang, Tiểu Sử Diễn Viên Hài Trường Giang

Xem thêm: Đôi Nét Về Tiểu Sử Sơn Tùng Một Ca Sĩ Làng Nhạc Việt, Sơn Tùng Mtp Là Ai

; 24cm. – Đào, Thị Thu Hiền Đỗ, Văn Đại Nguyễn, Minh HằngThông tin xếp giá: A14110006927, A14110006928

16 Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế 2004 / Nguyễn Minh Hằng (dịch) . – Hà Nội : Tư pháp, 2005. – 638tr. ; 24cm. – Nguyễn, Minh Hằng, Người dịchThông tin xếp giá: 20640811, 20640866, 20661731, 20661755, 20661762, 20661786, 20661816, 23251526, 23251557, 23251588, 23251618, 23251649, A10110002062, A13110005999, B13110002005, B13110002015, B13110002016, C16110000281, C16110000282
17 Cam kết về thuế của Việt Nam trong TPP và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế / Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái . – 2017. – Hoàng, Minh Thái // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017, Số 10, tr. 21 – 28
18 Các thuật ngữ hợp đồng thông dụng = Terminologie contractuelle commune / Nguyễn Minh Hằng . – Hà Nội : Từ điển bách Khoa, 2011. – 735 tr. ; 23cm. – Thông tin xếp giá: A13110005987, A13110005996, B13110002006
19 Căn cứ ban hành quyết định của Tòa án khi không tìm được địa chỉ của bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Minh Hằng, Đặng Huyền Phương . – 2013. – Đặng, Huyền Phương // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2013, Số 15, tr.4-8
20 Căn cứ hoãn phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự trong Tố tụng dân sự việt Nam / Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Văn Tiến . – 2011. – Nguyễn, Văn Tiến // Luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2011, Số 4(131), tr.30-36
21 Cần sửa đổi điểm C khoản 1 điêu 171 bộ luật dân sự / Nguyễn Minh Hằng . – 2004. – // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2004, Số 17, tr. 15-17
22 Cần sửa đổi điểm c khoản 1 điều 171 Bộ luật dân sự / Nguyễn Minh Hằng . – 2004. – // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2004, Số 17, tr.15-17
23 Công nhận hay không công nhận quan hệ vợ chồng / Nguyễn Minh Hằng . – // Tòa án nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao, 2019, Số 4, tr. 01 – 06
24 Công nhận hiệu lực “công tín” trong giao dịch với người thứ ba ngay tình theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 / Nguyễn Minh Hằng, Đặng Thị Diệu Vân . – 2016. – Đặng, Thị Diệu Vân // Kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 2016, Số 13, tr. 49 – 54
25 Cơ sở cho việc hoán đổi nợ xấu của ngân hàng thương mại thành vốn góp doanh nghiệp để xử lý nợ xấu / Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Minh Hằng . – 2018. – Nguyễn, Minh Hằng // Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2018, Số 7 (363), tr. 43 – 51
26 Đào tạo nghề luật sư ở Việt Nam những dấu ấn lịch sử / Nguyễn Minh Hằng . – // Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2020, Số 10, tr. 13-18
27 Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành tư pháp trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp / Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Minh Hằng . – 2019. – Nguyễn, Minh Hằng // Nội chính, Ban Nội chính Trung ương, 2019, Số 72, tr. 22-29
28 Đánh giá hiệu lực pháp luật của di chúc / Nguyễn Minh Hằng . – 2014. – // Nghề luật, Học viện Tư pháp, 2014, Số 2, tr. 52 – 58
29 Đại diện theo ủy quyền: từ pháp luật nội dung đến tố tụng dân sự / Nguyễn Minh Hằng . – 2005. – // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2005, Số 5(52), tr.55-60
30 Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo và xử lý hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu / Nguyễn Minh Hằng . – 2014. – // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2014, Số 22 tr.24-29