*

Trả lời câu hỏi Bài 14 trang 46 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 14 trang 46 Toán 6 Tập 1 . Trong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?

Bạn đang xem: Bảng số nguyên tố lớp 6

*

Bài 115 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 115 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Các số sau là số nguyên tố hay hợp tố ?

*

Bài 116 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 116 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu

*

Bài 117 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 117 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách

*

Bài 118 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 118 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp tố ?

Xem thêm: Stylist Hà Mi : Hà Hồ – Chuyên Gia Trần Hà Mi: Hà Hồ

*

Bài 119 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 119 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Thay chữ số vào dấu *

*

Bài 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Thay chữ số vào dấu * để được số nguyên tố

*

Bài 121 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 121 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên k để 3 . k là số nguyên tố.

Xem thêm: Chiều Cao Của Bi Rain – Thông Tin Profile Ca Sĩ Rain

*

Bài 122 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 122 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu “X” vào ô thích hợp

*

Bài 123 trang 48 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 123 trang 48 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt quá