Subscribe Now

Trending News

Danh mục: Tiểu sử

*
Tiểu sử

Trần nhuận minh 

Trần Nhuận Minh gắn bó đời mình với văn học khoảng 60 năm nay. Ông đã xuất bản 51 tác phẩm, trong đó có 26 tập thơ, 3 tiểu thuyết, các tập sách phê bình lí luận văn học, cùng 15 tập biên khảo, tuyển chọn và giới thiệu 6 nhà thơ lớn của thế giới, như: Khuất Nguyên, Xécgây Exênhin, Oan Uýtman, Yanit Rítxốt, Nicoola Ghiden… ngoài ra còn hàng ngàn bài báo, những bài nghiên cứu về lịch sử và văn hóa, về nghề văn và công việc bếp núc của sáng tác…