Cuốn sách được viết dưới góc nhìn của nhà văn, nhà báo Diệu Ân, theo lời kể của người thân, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp của Đại tướng Lê Hồng Anh qua nhiều thời kỳ, đã phác thảo chân dung Đại tướng Lê Hồng Anh với một nhân cách tâm đức, nghĩa tình và những kỷ niệm sâu sắc về quá trình tham gia cách mạng, cuộc đời của đồng chí trong mắt và trái tim mọi người. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bạn đang xem: Bộ công an gặp mặt đồng chí lê hồng anh

*

*

Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An

*

Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

*

Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Xem thêm: Cung Cấp Thiết Bị Nhất Thứ Là Gì ? Bảng Giá Máy Biến Áp Mới Nhất 2020

*

Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Ban Tuyên giáo Trung ương -Bộ Ngoại giao – Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân (Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 115 Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt và 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân)

Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Văn phòng Quốc hội – Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tác giả Huyện ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Xem thêm: Diễn Viên Tú Vi Là Ai? Tiểu Sử, Đời Tư, Sự Nghiệp Của Nữ Diễn Viên Tú Vi

Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)