Trang Chủ Hành chính công — Dịch vụ công mức độ 2 — Dịch vụ công mức độ 3 — Dịch vụ công mức độ 4 — Tài liệu ISO Văn bản pháp quy Hình ảnh hoạt động Sơ đồ website Liên hệ

*

*

*

1. Họ và tên thường dung: TRƯƠNG THỊ MAI

2 Họ vá tên khai mình TRƯƠNG THỊ MAI

Các bí danh/tên gọi khác. Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 23 01/1958

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chí có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Bạn đang xem: Tiểu sử đại biểu tô thường

6. Nơi đăng ký khu sinh, Thành phố Đã Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

7. Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tính Quảng Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà A6, khu công vụ số 130, phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Số nhà A6, khu công vụ số 130 phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

9. Số CMND Hộ chiếu/Cần cước công dân: 068158000114.

10. Dân tộc: Kinh

11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

– Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân luật

– Học vị: Thạc sỹ hành chính công.Học hàm: Không

– Lý luận chính trị:Cao cấp lý luận chính trị; Cử nhân chính trị.

– Ngoại ngữ: Anh, trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang cổng tác: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tô chức Trung ương; Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tô quốc Việt Nam; Chú tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba.

15. Nơi công tác: Ban Tô chức Trung ương.

– Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

17. Tham gia làm thành viên của các tô chức đoàn thể:

– Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

– Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Công đoàn, Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba.

20. Các hinh thức kỷ luật, xư lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị ký luật, không có án tích.

21. Là đại biêu Quốc hội khóa: X, XI, XI, XI và XIV.

22. Là đai biêu Hội đông nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 1975 đến năm 1976:Phụ trách thiểu nhí ở địa phương (Đà Lạt, Lâm Đồng)

Từ năm 1977 đến năm 1978: Học trưởng Cao đăng Sư phạm Đà Lạt

Từ năm 1978 đến năm 1980: Giáo viên Trường Thực hảnh, Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Ủy viên Thưởng vụ Đoàn trưởng Cao đăng Sư phạm Đà Lạt.

Từ năm 1980 đến năm 1985: Cán bộ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng

Từ năm 1985 đến năm 1987:Hiệu phó Trưởng Đoàn, Phó Ban thiếu nhị, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh Đoàn Lâm Đồng. Phó Bí thư Thường trực Tình Đoàn Lâm Đồng

Từ năm 1987 đến năm 1989:Đảng ủy viên Đảng ủy đân chính Đáng tỉnh Lâm Đồng

Từ năm 1989 đến năm 1991: Học cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Từ năm 1991 đến năm 1993: Bí thư Tỉnh Doàn Lâm Đồng, Tỉnh uy viên Tinh ủy Lâm Đồng

Từ năm 1993 đến năm 1994:Ủy viên Ban Thường vụ, Trương ban Mặt trận Trung ương Đoàn; Phó Tổng thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Từ năm 1994 đến năm 1997: Bí thư Trung ương Đoàn khóa VI, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đang ủy viên Đảng úy cơ quan Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa IV; Đại biểu Quốc Hội, thành viên Ủy ban pháp luật của Quốc Hội khóa X

Từ năm 1998 đến năm 2002: Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa VII, Chu tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Trung ương

Từ tháng 5 năm 2001 đến tháng 4 năm 2007:Đại biểu Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương

Từ tháng 5 năm 2011 đến năm 2016: Ủy viên Ban Chấp hánh Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Hộ chính trị

Từ năm 2016 đến tháng 001 năm 2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đáng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chu tịch Hội đồng công tác quần chúng, Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ủy viên Đoàn Chú tịch Ủy ban Trung ương Mặi trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII,IX; đại biểu Quốc hội khóa XIV

Từ tháng 2 năm 2021 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tô chức Trung ương (khóa XI)

Là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII;, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, Bí thư Trung ương Đáng khóa XI. XI; đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

GỒM CÁC HUYỆN: CAO PHONG, KIM BÔI, LẠC SƠN, LẠC THỦY, YÊN THỦY

*

1. Họ và tên thường dùng: NGUYÊN THU NGA

2. Họ và tên khai sinh: NGUYÊN THU NGA

Các bí danh/tên gọi khác: Không.

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốctịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trần Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quản: Xã Kim Bôi, huyện Kim Bội, tỉnh Hòa Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tình Hòa Bình. Nơi ở hiện nay: Khu Đoàn Kết, thị trần Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: – Giáo dục phô thông: 12/12/phổ thông.

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh.

– Học vị: Không. Học hàm: Không.

– Lý luận chính trị: Không.

– Ngoại ngữ: Đại học Sư phạm Tiếng Anh.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số: V07.04. L2

14. Chức vụ trong cơ quan, tô chức, đơn vị đang công tác: Tổ phó tổ Khoa học xã hội, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phô thông huyện Kim Bồi, tỉnh Hòa Bình.

15. Nơi công tác: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

– Chức vụ trong Đảng: Không.

– Ngày ra khỏi Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

– Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

– Chức vụ trong từng tô chức đoàn thể: Đoàn viên Công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 10 năm 2006: Giáo viên, trường Trung học cơ sở xã Kim Bình, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Từ tháng 10 năm 2006:Giáo viên, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Kim Bồi, tỉnh Hòa Bình

Từ năm 2012 đến năm 2013: Bí thư Chi Đoàn trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Binh

Từ tháng 8 năm 2016 đến nay: Tổ phó tổ Khoa học xã hội, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Kim Bôi.

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

GỒM CÁC HUYỆN: CAO PHONG, KIM BÔI, LẠC SƠN, LẠC THỦY, YÊN THỦY

*

1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG BÍCH NGỌC

2. Họ và tên khai sinh: ĐẶNG BÍCH NGỌC, Các bí danh/tên gọi khác: Không.

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốctịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trần Mai Châu, huyện Mai Châu, tính Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 4, phường Phương Lâm, thành phô Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 48, tổ 7, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

– Giáo dục phô thông: 12/12/phố thông.

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Pháp luật kính tế và Luật Quốc tẾ. – Học vị: Thạc sĩ Luật. Học hàm: Không.

– Lý luận chính trị: Cao cấp.

– Ngoại ngữ: Anh, trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Đảng đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

– Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Phó bí thư Đảng đoàn Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

– Ngày ra khỏi Đảng: Không.

Xem thêm: “ Buy Off Là Gì ? Buy Off Có Nghĩa Là Gì

17. Tham gia làm thành viên của các tô chức đoàn thể:

– Tên tô chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

– Chức vụ trong từng tô chức đoàn thê: Đoàn viên Công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

– Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình năm 2021.

– Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2010.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 12 năm 2002 đến tháng 3 năm 2004: Nhân viên hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

Từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 01 năm 2005:Nhân viên hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

Từ tháng 02 năm 2005 đến tháng 9 năm 2009:Chuyên viên Thanh tra Sở Tư pháp, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 7 năm 2011:Chuyên viên, Phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 7 năm 2013:Phó Trưởng phòng, Phòng Công tác đại biêu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân đân tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 02 năm 2015:Phó Trưởng phòng, Phòng Công tác đại biêu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân đân tỉnh Hòa Bình.

Từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 8 năm 2015:Phó Cục Trưởng Cục Thí hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016:Phó Cục Trưởng Cục Thì hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình; Học viên lớp B5-15 Học viện Chính trị Hồ Chí Minh khu vực I

Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 8 năm 2016:Phó Cục Trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình. Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Dân vận.

Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 7 năm 2019:Bí thư Chi bộ cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020:Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Phỏ Chu tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020:Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 01 năm 2021 đến nay:Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở ĐON VỊ BẦU CỬ SỐ 2

GỒM CÁC HUYỆN: CAO PHONG, KIM BÔI, LẠC SƠN, LẠC THỦY, YÊN THỦY

*

1.Họ và tên thường dùng: BÙI VĂN QUYẾT

2. Họ và tên khai sinh: BÙI VĂN QUYẾT

Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quản: Xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. ! QUỐC gia khác,

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nơi ở hiện nay: Xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: – Giáo dục phổ thông: 12/12/bổ túc.

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Sư phạm Sinh học.

– Học vị: Không. Học hàm: Không.

– Lý luận chính trị: Không.

– Ngoại ngữ: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số: V07.04. 1.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giáo viên kiêm thư ký hội đồng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Lương, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

15. Nơi công tác: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Lương, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

16. Ngày vào Đảng: Chưa vào Đảng.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

– Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Lương; Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Lương.

– Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Công đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Chỉ đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 20. Các hình thức ký luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010:Giáo viên hợp đồng, Trường Trung học cơ sở Văn Nghĩa, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 8 năm 2010:Công việc tự do tại xóm Mu, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 5 năm 2011:Giáo viên hợp đồng, Trường Trung học cơ sở Phúc Tuy, xã Phúc Tuy, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011:Công việc tự do tại xóm Mu, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012:Giáo viên hợp đồng, Trường Trung học cơ sở Phú Lương, xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 9 năm 2012:Công việc tự đo tại xóm Mu, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013:Giáo viên hợp đồng, Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâu, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 01 năm 2014:Công việc tự do tại xóm Mu, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 02 năm 2014 đến tháng 5 năm 2014: Giáo viên hợp đồng, Trường Trung học cơ sở Tuân Đạo, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015:Giáo viên hợp đồng, Trường Trung học cơ sở Quý Hòa, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 11 năm 2018:Nhân viên kinh doanh, Nhà phân phối Minh Phương, 330 Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 8 năm 2020:Giáo viên trường Tiêu học và Trung học cơ sở Phú Lương, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 9 năm 2020 đến nay:Giáo viên kiêm thư ký hội đồng trường Tiêu học và Trung học cơ sở Phú Lương, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở ĐON VỊ BẦU CỬ SỐ 2

GỒM CÁC HUYỆN: CAO PHONG, KIM BÔI, LẠC SƠN, LẠC THỦY, YÊN THỦY

*

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN CAO SƠN

2. Họ và tên khui sinh: NGUYỄN CAO SƠN

Các bí danh/tên gọi khác: HOÀNG SƠN

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Quê quản: Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

8. Nơi đăng ký thường trải Tổ 1, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Nơi ở hiện nay: Tổ 1, phường Tên Thịnh, thành phổ tòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

9. Số CMND: 113029167. Ngày cấp: 18 02/2002. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình,

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: – Giáo dục phổ thông: 12/12 phô thông

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành tin học.

– Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Học hàm: Không

– Lý luận chỉnh trị: Không.

– Ngoại ngữ: Trung. trình độ HSK cấp độ 3.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Doanh nhân.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp bội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình.

15. Nơi công tác: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình.

16. Ngày vào Đảng: 29 8/2013.

– Ngày chính thức: 29 8/2014. Số thẻ đảng viên: 10.063349,

– Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ.

– Ngày ra khỏi Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

– Tên tỏ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

– Chức vụ trong từng tô chức đoàn thể: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

20. Các hình thức kỹ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích,

Là đại biêu Quốc hội: Đại biểu Quốc hội khoá XI.

Là đại biêu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 8 năm 1989 đến tháng 7 năm 1997: Giáo viên thuộc Phòng Giáo dục huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Từ tháng 8 năm 1997 đến tháng 9 năm 2005:Giáo viên tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề, tình Hòa Bình.

Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 8 năm 2013:Chủ tịch HĐQT Công ty cô phần Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn, Hòa Bình

Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 10 năm 2013:Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội dân trẻ Việt Nam – Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hoà Bình.

Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 9 năm 2015:Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hòa Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015.Ủy viên Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam; Ủy viên Uỷ bạn Mặt trận Tô quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình.

Xem thêm: Trần Kayon Thiên Nhâm Tiểu Sử, Ca Sĩ Thiên Nhâm, Tiểu Sử Ca Sĩ Thiên Nhâm

Từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016:Đại biểu Quốc hội khóa XII, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội

Từ tháng 02 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019:Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Từ tháng 3 năm 2019 đến nay:Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Khoá III , nhiệm kỳ 2016 – 2021

Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 10 năm 2020:Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình khoá 1, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Từ tháng 10 năm 2020 đến nay:Ủy viên Uỷ bạn Mặt trận Tô quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình khoá II, nhiệm kỳ 2020 – 2025;