Theo sách sử ghi lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc giáo chủ cõi Ta Bà. Ngài từng sống trên trái đất này và đã sáng lập ra Phật Giáo. Thế nhưng, nhiều Phật tử lại chưa biết rõ về lịch sử Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như không hiểu tại sao Ngài lại có nhiều tên gọi như vậy. Nhiều người còn nhầm lẫn với các vị Phật khác trong Phật giáo.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Và đối với các Phật tử chưa biết nên thỉnh tượng Phật nào để phù hợp với nhu cầu của gia đình mình thì đừng ngần ngại liên hệ với Tượng Phật Trần Gia tại địa chỉ dưới đây nhé: