GHNB là đơn vị dầu ăn liên doanh giữa Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Vocarimex và Sime Darby, sở hữu một số thương hiệu như Marvela, Ông Táo...

Sau thâu tóm, 3 lãnh đạo Kido Group ngồi vào "ghế nóng" Golden Hope Nhà Bè

Ngày 3/12/2018, 3 lãnh đạo của Kido Group (KDC) chính thức trở thành Hội đồng Thành viên Công ty Golden Hope Nhà Bè gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Chủ tịch Hội đồng Thành viên (Đại diện pháp luật)

2. Ông Kelly Wong –  CEO – Tổng giám đốc điều hành

3. Ông Bùi Thanh Tùng – COO – Phó Tổng giám đốc

Mới đây, KDC đã mua lại 51% vốn Công ty Golden Hope Nhà Bè (GHNB), nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Được biết, GHNB là đơn vị dầu ăn liên doanh giữa Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Vocarimex và Sime Darby, sở hữu một số thương hiệu như Marvela, Ông Táo…

Được biết, KDC hiện sở hữu tại 3 đơn vị kinh doanh mảng dầu ăn, bao gồm Tường An (nắm 75,4% vốn) và Vocarimex (nắm 51%), riêng với GHNB gián tiếp nắm đến 100% vốn (Vocarimex đang là công ty thành viên của KDC và nắm giữ 49% vốn tại GHNB).

Như vậy, KDC đến nay đã nắm trong tay 2 trong số 3 doanh nghiệp lớn nhất ngành dầu ăn là Tường An và Golden Hope Nhà Bè. Doanh nghiệp lớn nhất là Dầu thực vật Cái Lân hiện do Vocarimex – một công ty con của Kido – nắm 24% vốn.