Khi bóng đá không còn là môn thể thao giải trí đơn thuần, xã hội cũng lao theo vào những trò đỏ đen quanh trái bóng tròn.

Giết người, tự tử, trộm cắp và hàng loạt vấn nạn xã hội xảy ra mùa World Cup - Ảnh 1.

Giết người, tự tử, trộm cắp và hàng loạt vấn nạn xã hội xảy ra mùa World Cup - Ảnh 3.

Giết người, tự tử, trộm cắp và hàng loạt vấn nạn xã hội xảy ra mùa World Cup - Ảnh 5.

Giết người, tự tử, trộm cắp và hàng loạt vấn nạn xã hội xảy ra mùa World Cup - Ảnh 7.

Giết người, tự tử, trộm cắp và hàng loạt vấn nạn xã hội xảy ra mùa World Cup - Ảnh 9.

Giết người, tự tử, trộm cắp và hàng loạt vấn nạn xã hội xảy ra mùa World Cup - Ảnh 11.

Giết người, tự tử, trộm cắp và hàng loạt vấn nạn xã hội xảy ra mùa World Cup - Ảnh 13.

Giết người, tự tử, trộm cắp và hàng loạt vấn nạn xã hội xảy ra mùa World Cup - Ảnh 15.

Giết người, tự tử, trộm cắp và hàng loạt vấn nạn xã hội xảy ra mùa World Cup - Ảnh 17.