Các kiểu tóc này có thể tự làm dễ dàng ở nhà và phù hợp cho cả cô dâu, phù dâu hay nữ khách mời.

Kiểu tóc 1: Tóc xoăn buộc thấp

Để thực hiện kiểu tóc này, bạn hãy uốn xoăn nhẹ các lọn tóc và đánh rối phần gần chân tóc ở đỉnh đầu để tạo độ phồng cho tóc.

Buộc tóc đuôi ngựa thấp, chia lọn tóc ra thành hai phần bằng nhau và tạo một khoảng trống giữa hai lọn tóc.Khéo léo cho phần đuôi ngựa vào khoảng trống của hai lọn tóc và kéo tóc xuống thật nhẹ nhàng.

Để cố định tóc, bạn sử dụng những chiếc ghim nhỏ, rồi lấy một lọn tóc quấn quanh chun buộc để che đi phần chun. Sau đó dùng keo xịt để giữ tóc vào nếp.

Và đây là thành quả!

Kiểu tóc 2: Tóc búi

Kiểu tóc này làm tương tự như kiểu thứ nhất với phần đuôi ngựa được bện lại.

Sau đó, bạn búi gọn phần tóc tết sang một bên, cố định bằng cặp tóc và xịt keo để giữ nếp tóc.

Hoàn thành!

Chiếc lược cài tóc có hoa là một trong các phụ kiện hoàn hảo để càin vào phần búi tóc

Kiểu tóc 3: Tóc tết

Chia tóc thành ba phần bằng nhau và vắt sang một bên.

Tết lọn tóc thứ nhất và cố định bằng ghim kẹp.

Thực hiện tương tự với hai lọn tóc còn lại.

Sau khi đã bện tóc xong, hãy tết cả ba lọn tóc lại với nhau. Sau đó buộc gọn lại bằng chun.

Kiểu tóc thứ ba đã hoàn thành chỉ trong 5 phút!