Chỉ cần một bức ảnh nhưng đã nói lên được cả câu chuyện của vợ chồng bạn, đúng là đẳng cấp chụp ảnh cưới mới là đây.

Hãy cùng xem những bức ảnh tuyệt vời từ Fearless Photographers – một website giới thiệu những nhiếp ảnh gia tuyệt vời nhất trong lĩnh vực chụp ảnh cưới. Hơn 10.000 bức ảnh đã được gửi lên tham gia vào cộng đồng này, nhưng chỉ 147 bức được chọn. Dưới đây là 30 bức ảnh xuất sắc nhất được chúng tôi trích ra.

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 1.Ảnh: Mario De Luzio

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 2.Ảnh: Casian Podarelu

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 3.Ảnh: Damiano Salvadori

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 4.Ảnh: Kirth Bobb

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 5.Ảnh: Olya Vysotskaya

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 6.Ảnh: Ralf Czogallik

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 7.Ảnh: Kara Counard

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 8.Ảnh: Gloria Ruth

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 9.Ảnh: Vinicius Fadul

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 10.Ảnh: Brian Callaway

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 11.Ảnh: Szymon Pietrzyk

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 12.Ảnh: Michelle Estevez

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 13.Ảnh: Ben Kollar

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 14.Ảnh: Matei Horvath

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 15.Ảnh: Carlos Santanatalia

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 16.Ảnh: Gerardo Ojeda

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 17.Ảnh: Cleber Junior

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 18.Ảnh: Max Ming

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 19.Ảnh: Shan Ambigaipagan

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 20.Ảnh: Emma Warley

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 21.Ảnh: Gaelle le Berre

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 22.Ảnh: Hendra Lesmana

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 23.Ảnh: Siddharth Sharma

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 24.Ảnh: Denise Motz

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 25.Ảnh: Elena Haralabaki

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 26.Ảnh: David Pelaz

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 27.Ảnh: Elena Haralabaki

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 28.Ảnh: Matthew Sowa

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 29.Ảnh: Jennifer Ludwig

30 bức ảnh cưới đầy cảm xúc khiến người ta chỉ muốn được lập tức nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường - Ảnh 30.Ảnh: Christina Craft

(Theo Huffington Post)