Một hôm, thầy dạy toán kiêm giáo viên chủ nhiệm bất ngờ bảo cả lớp lấy giấy ra.

Ai cũng tưởng là kiểm tra nên sợ xanh mặt. Thế nhưng thầy lại phán một câu xanh rờn:

– Trong lớp này, thích ai, ghi tên ra thầy xếp chỗ cho ngồi kế nhau.

Cả lớp không một ai dám ghi, rụt rè hỏi lại:

– Để làm gì thưa thầy?

Thầy nghiêm mặt nói:

– Để mấy cô mấy cậu không cần lâu lâu liếc nhìn người ta rồi lại không nhìn bảng, nghe giảng bài. Đã có gan thích thì phải có gan nói. Còn không thì ghi ngay đề kiểm tra vào.