Sư tử và bò đang uống bia, vợ sư tử gọi hỏi:

– Mấy giờ về?

– Em yêu, anh đang về. Đường tắc quá!

Sư tử lắp bắp đáp rồi vội vã đứng dậy. Bò cười khẩy:

– Vợ em mà gọi thì em vả vỡ a lô.

– Im mồm ngay đi, đồ bò đực ngu ngốc! – sư tử tức giận quát – Vợ mày là bò cái, vợ tao là sư tử cái. So bì thế nào được!

– !!!