Thấy cô thư ký thảnh thơi cắt tóc mái, sếp nổi đóa:

– Susie, tại sao cô lại cắt tóc lúc này? Cô có biết là đang trong giờ làm việc không?

Susie tỏ vẻ oan ức:

– Tóc của tôi dài ra trong lúc làm việc thì tôi giải quyết chúng trong giờ làm là đúng mà.

– Nhưng có phải tất cả tóc cô đều dài ra trong giờ làm đâu! – sếp tức giận quát.

Susie nhún vai:

– Thì tôi cũng có cắt hết tất cả tóc đâu!

– !!!