Cuối năm, một người bạn đã không liên hệ gì mấy năm liền bỗng nhiên nhắn tin hỏi Tũn:

– Có đó không?

Tũn lập tức nhắn lại:

– Đây.

Kết quả người đó nhắn tiếp:

– Dạo này túng quá, cho mình mượn ít tiền được không?

Tũn đơ ra một lúc, sau đó nhắn lại:

– Đây.

– Cho mình mượn 5 triệu đi! – người kia nhắn tiếp.

– Đây.

– Cậu sao vậy?

– Đây.

– Ơ… trả lời tự động à?

– Đây.