Trong một lớp học cô giáo nói: "Cô có các số 0 1 2 3 4 5 6 7, các em hãy thêm vào các từ cho thành một câu có ý nghĩa".

Johnny

Trong buổi lao động, các học sinh tham gia chuyển gạch để xây tường. Thấy Johnny một chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi mọi bạn khác đều mang hai viên, một bạn liền hỏi:

– Johnny lười quá, mang được mỗi một viên gạch.

Johnny liền cãi:

– Có bạn lười thì có.

Mọi người cười ồ. Johnny nói tiếp:

– Các bạn sợ phải đi hai chuyến nên mới mang hai viên một lần chứ còn gì nữa.

Ghép số có ý nghĩa

Trong một lớp học cô giáo nói: “Cô có các số 0 1 2 3 4 5 6 7, các em hãy thêm vào các từ cho thành một câu có ý nghĩa”.

Sau vài giây suy nghĩ một học sinh giơ tay nói:

– 7 ngày 6 đêm 5 sao tầng 4 phòng 3 2 người 1 giường 0 quần 0 áo.

Và cũng sau vài giây lại có một học sinh khác giơ tay nói:

– 7 ngày 6 lần 5 giờ 4 phút ngã 3 2 đứa 1 chai 0 say 0 về.