Tèo đang đi trên đường thì có gã lại xin tiền:

– Thưa ông, đã ba hôm nay tôi chưa được ăn gì cả, xin ông giúp cho!

Tèo cau mày:

– Được, tôi sẽ cho anh 200 ngàn, nhưng làm sao tôi biết chắc được anh dùng số tiền này để ăn hay để cờ bạc, rượu chè, gái gú?

– Không đâu thưa ông, tôi dùng số tiền này để ăn đấy. – gã ăn xin thành khẩn nói – Vì tiền cho mấy thứ ông nói thì tôi đã có rồi.

– !!!