Tết đang đến gần và tinh thần tất niên cuối năm của dân tình đang rất hừng hực, vui thôi chứ đừng vui quá nhé các thím.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 1“Yếu” là thành vật trưng dụng của lũ bạn ngay.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 2Vui thôi đừng vui quá mà thành ra thế này chứ.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 3Đi tất niên về muộn định đi “cửa sau” đây mà.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 4Còn lâu mới về, tất niên còn chưa xong đâu.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 5Biến thành “trò chơi” cho lũ bạn.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 6Thế này mà hùng hồn “anh đưa em về” tận nhà.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 7Giờ này thì thân ai người đấy lo thôi.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 8Mỗi người một nơi, không ai tranh chỗ của ai.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 9Không biết mình còn phải canh gác đến bao lâu nữa.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 10Ô hay, tất niên chưa xong mà đã đi về là sao?

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 11Yếu mà cứ thích ra gió là nhận hậu quả ngay.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 12Có “chăn” này đắp cho đỡ lạnh được rồi.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 13Say thế nào được, ngồi vẫn còn chuẩn thế này cơ mà.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 14“Ngã” chỗ này là quá an toàn lắm rồi.

tat nien cuoi nam, vui thoi dung vui qua hinh anh 15Giờ này say ở đâu “ngã” ở đấy thôi.