Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 30. Tính xác suất của biến cố : “số được chọn là số nguyên tố” ?

Phương pháp giải

– Đếm số phần tử của không gian mẫu (số các số tự nhiên nhỏ hơn (30)).

Bạn đang xem: Câu hỏi của đào ngọc minh thư

– Đếm số phần tử có lợi cho biến cố (A) (số các số nguyên tố nhỏ hơn (30)).

– Tính xác suất.

Lời giải của GV showbizvn.com

Gọi A là biến cố: “số được chọn là số nguyên tố.”

– Không gian mẫu: (Omega = C_{30}^1 = 30.)

– Trong dãy số tự nhiên nhỏ hơn 30 có 10 số nguyên tố.

=> (nleft( A right) = C_{10}^1 = 10.)

=> (Pleft( A right) = dfrac{{nleft( A right)}}{{left| Omega right|}} = dfrac{{10}}{{30}} = dfrac{1}{3}.)

Đáp án cần chọn là: c

*
*
*
*
*
*
*
*

Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 7 là:

Gieo hai con xúc sắc và gọi kết quả xảy ra là tích của số chấm xuất hiện ở mỗi xúc sắc . Số phần tử của không gian mẫu là:

Gieo một con xúc sắc hai lần. Biến cố (A) là biến cố để hai lần gieo có ít nhất một mặt (6) chấm. Các phần tử của ({Omega _A}) là:

Gieo đồng xu hai lần liên tiếp. Biến cố (A) là biến cố “Mặt ngửa xuất hiện đúng 1 lần”. Số phần tử của ({Omega _A}) là:

Cho phép thử có không gian mẫu (Omega = left{ {1;2;3;4;5;6} right}). Cặp biến cố không đối nhau là:

Một tổ học sinh có (7) nam và (3) nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có đúng một người nữ.

Gieo đồng xu hai lần liên tiếp. Xác suất để sau hai lần gieo thì mặt ngửa xuất hiện ít nhất một lần.

Xem thêm: Xem Lời Bài Hát Yêu Anh Nhiều Hơn Chính Em, Yêu Anh Nhiều Hơn Chính Em

Gieo đồng xu cân đối và đồng chất (5) lần liên tiếp. Xác suất để được ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp là:

Gieo ngẫu nhiên bốn đồng xu cân đối và đồng chất. Xác suất để cả bốn lần gieo đều xuất hiện mặt sấp là:

Gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất (5) lần liên tiếp. Tính xác suất để tổng số chấm ở hai lần gieo đầu bằng số chấm ở lần gieo thứ ba.

Gieo ba con xúc sắc cân đối, đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con xúc sắc đó bằng nhau là:

Một con xúc sắc cân đối, đồng chất được gieo (6) lần. Xác suất để được một số lớn hơn hay bằng (5) xuất hiện ít nhất (5) lần là:

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng:

Một hộp đựng 20 viên bi khác nhau được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ba viên bi từ hộp trên rồi cộng số ghi trên đó lại. Hỏi có bao nhiêu cách để lấy kết quả thu được là một số chia hết cho 3?

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên trong các số tự nhiên có bốn chữ số. Tính xác xuất để số được chọn có ít nhất hai chữ số 8 đứng liền nhau.

Gọi S là tập các số tự nhiên gồm 9 chữ số được lập từ tập (X = left{ {6;7;8} right},) trong đó chữ số 6 xuất hiện 2 lần, chữ số 7 xuất hiện 3 lần, chữ số 8 xuất hiện 4 lần. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S; tính xác suất để số được chọn là số không có chữ số 7 đứng giữa hai chữ số 6.

Hai bạn Công và Thành cùng viết ngẫu nhiên ra một số tự nhiên gồm 2 chữ số phân biệt. Xác suất để hai số được viết ra có ít nhất một chữ số chung bằng:

Gọi (S) là tập hợp tất cả các số tự nhiên có (4) chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp (left{ {1,2,3,4,5,6,7} right}). Chọn ngẫu nhiên một số thuộc (S), xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng

Cho một đa giác đều có 18 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm (O). Gọi (X) là tập hợp các tam giác có các đỉnh là các đỉnh của đa giác đều trên. Tính xác suất (P) để chọn được một tam giác từ tập (X) là tam giác cân nhưng không phải tam giác đều.

Cho tập hợp (A = left{ {1;2;3;4;5;6} right}). Gọi (S) là tập hợp tất cả các tam giác có độ dài ba cạnh là các phần tử của (A). Chọn ngẫu nhiên một phần tử thuộc (S). Xác suất để phần tử được chọn là một tam giác cân bằng

Một người chơi trò gieo súc sắc. Mỗi ván gieo đồng thời ba con súc sắc. Người chơi thắng cuộc nếu xuất hiện ít nhất 2 mặt sáu chấm. Tính xác suất để trong ba ván, người đó thắng ít nhất hai ván

Có 6 học sinh gồm 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang. Tính xác suất để nhóm bất kì 3 học sinh liền kề nhau trong hàng luôn có mặt học sinh của ba lớp A, B, C

Cho các chữ số 0,1,2,3,4,5,6. Gọi (S) là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số đã cho. Lấy ngẫu nhiên 2 số từ (S), gọi (A) là biến cố: “tổng hai số lấy được là một số chẵn”. Xác suất của biến cố (A) là:

Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A. Xác suất để số tự nhiên được chọn chia hết cho 25 bằng:

Xếp (1) học sinh lớp A, (2) học sinh lớp B, (5) học sinh lớp C thành một hàng ngang. Tính xác suất sao cho học sinh lớp A chỉ đứng cạnh học sinh lớp B.

Xem thêm: Nguyễn Thắng Chồng Như Quỳnh Chia Tay Chồng: Như Quỳnh Ly Hôn Từ Tháng 6

Có (60) quả cầu được đánh số từ (1) đến (60.) Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả cầu rồi nhân các số trên hai quả cầu với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là số chia hết cho (10.)

Có 8 quyển sách Địa lí, 12 quyển sách Lịch sử, 10 quyển sách Giáo dục công dân (các quyển sách cùng một môn thì giống nhau) được chia thành 15 phần quà, mỗi phần gồm 2 quyển khác loại. Lấy ngẫu nhiên 2 phần quà từ 15 phần quà. Xác suất để hai phần quà lấy được khác nhau là:

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.