Một số bài tập nhiễu xạ

1. Tài liệu lý:https://drive.google.com/a/hcmus.edu.vn/folderview?id=0B2JJJMzJbJcwVTBoc2dzdW83OFE&usp=sharing#1.Một cách tử có chiều dài 25 mm và có 250 vạch trên mỗi mm. Chiếu haichùm sáng có bước sóng 310,153 và 310,184 nm theo hướng vuông góc vớicách tử. Để quan sát ảnh nhiễu xạ, người ta đặt một màn ở mặt phẳng tiêucủa thấu kính có tiêu cự 80 cm. Tính:a.Tính khoảng cách giữa quang phổ bậc nhất và quang phổ bậc hai của haichùm sáng.b. Có thể phân giải được hai bước sóng này trong quang phổ bậc nhất và bậchai không?GiảiGọi