Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát… Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bạn đang xem: Bình yên

bình yên một thoáng cho tim mềmbình yên ta vào đêm bình yên để đóa hoa ra chàobình yên để trăng caobình yên để sóng nâng niu bờbình yên không ngờlòng ta se sẽ câu kinh bình yênbình yên để gió đưa em vềbình yên ta chờ nghe, chờ nghe tình vỗ lên tim mình chờ nghe tinh lung linhbình yên để nắng soi môi thơmbình yên ta mừng, mừng em đã hết yêu thương về đây ấm cúngmừng em đã biết xót thương tình yêunhư từ bao lâu ta ra đời một kiếp nữanhư từ trong nhau lớn lên trong nhau cùng nhaunhu 1 câu hát ứa ra từ tim tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chi lìabình yên một thoáng cho tim mềm bình yên ta vào đêmbình yên để đóa hoa ra chào bình yên để trăng caobình yên để sóng nâng niu bờ bình yên ko ngờ lòng ta se sẽ câu kinh bình yênbình yên để gió đưa em vềbình yên ta chờ nghechờ nghe tình vỗ lên tim mìnhchờ nghe tình lung linhbình yên để nắng soi môi thơmbình yên ta mừngmừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng mừng em đã biết xót thương tình yêunhư từ bao lâu ta ra đời 2 kiếp nữanhư từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau….khó khăch chia lìabình yên một thoáng cho tim mềm….bình yên không ngờmừng yên đã hết đâu thương về đây ấm cungmừng em đã biết xót thương tình yêumừng em ta hát dầy hơn xua

Xem thêm:

*

Xem thêm: Tiểu Sử Jack Bao Nhiêu Tuổi, Tiểu Sử Nam Ca Sĩ Đẹp Trai Hát Rất Hay

binh yen mot thoang cho tim membinh yen ta vao dem binh yen de doa hoa ra chaobinh yen de trang caobinh yen de song nang niu bobinh yen khong ngolong ta se se cau kinh binh yenbinh yen de gio dua em vebinh yen ta cho nghe, cho nghe tinh vo len tim minh cho nghe tinh lung linhbinh yen de nang soi moi thombinh yen ta mung, mung em da het yeu thuong ve day am cungmung em da biet xot thuong tinh yeunhu tu bao lau ta ra doi mot kiep nuanhu tu trong nhau lon len trong nhau cung nhaunhu 1 cau hat ua ra tu tim tang nhau nhe tim nghe hon nhien de quen het kho khan chi liabinh yen mot thoang cho tim mem binh yen ta vao dembinh yen de doa hoa ra chao binh yen de trang caobinh yen de song nang niu bo binh yen ko ngo long ta se se cau kinh binh yenbinh yen de gio dua em vebinh yen ta cho nghecho nghe tinh vo len tim minhcho nghe tinh lung linhbinh yen de nang soi moi thombinh yen ta mungmung em da het dau thuong ve day am cung mung em da biet xot thuong tinh yeunhu tu bao lau ta ra doi 2 kiep nuanhu tu trong nhau lon len khon len cung nhau….kho khach chia liabinh yen mot thoang cho tim mem….binh yen khong ngomung yen da het dau thuong ve day am cungmung em da biet xot thuong tinh yeumung em ta hat day hon xua