(Showbizvn.com) - Đắng lòng thanh niên ngoại tình bị bạn gói đánh tới tấp vì lăng nhăng .