(Showbizvn.com) - Nếu như Sơn Tùng M-TP ra mắt "Lạc trôi" thì Tùng Sơn có "Trôi lạc".