Nhờ cư dân mạng chỉnh sửa ảnh giúp đúng là một việc làm sai lầm của những con người này.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 1Phải thế này nhìn mới thấy “mạnh mẽ” nè.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 2Hóa ra là bị lạc đà dưới biển lên đuổi cho bỏ chạy.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 3Đứng một mình không thấy “cô đơn” hả ông anh?

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 4Chờ tí để tôi tăng thêm lửa cho nhanh chín nhé.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 5“Thiên thần” hết thời rồi, giờ phải là “Iron Man”.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 6Thế này nhìn mới thấy “dễ thương” chứ.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 7Tránh ra xem nào, “tự sướng” đi chỗ khác.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 8Sao không phải là sự kết hợp như thế này cho đẹp hả?

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 9Wow, thuật “phân thân” cũng kinh khủng đấy chứ.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 10Que pho mai xuất hiện nhiều “râu mực” quá.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 11Phải thêm cái “gông” nhìn mới oai phong hơn.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 12“Nhại” mà không xin phép là ăn đòn ngay nghe chưa.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 13Để anh cho chú biết thế nào là “lễ độ”.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 14Chỉ cần một tư thế của cô mà được áp dụng vào nhiều bộ môn khác.

"tan nat cuoc doi" khi nho dan mang chinh sua anh hinh anh 15Này nhóc, chờ bọn anh đi cùng cho vui chứ.